Hizmet Sözleşmesi

Karzoun tarafından geliştirilmiş olan karzoun.chat websitesi kullanımı (“Hizmet”) aşağıdaki koşullara tabidir.

Kullanım Genel Şartları
Karzoun Chat’in özellikleri karzoun.chat sitesinde anlatılmıştır.
Hizmet, Müşteri’nin kurumu veya kendi adına hizmeti kullanmaya yetkili veya yetkilendirilmiş kişiler (“Kullanıcı”) tarafından kullanılacaktır. Hizmet, bir robot, otomatize botlar ya da bir bilgisayar programı tarafından kullanılamaz.
Kullanıcı kaydı sırasında, kullanıcı adı ve soyadı, e-posta ve Hizmet tarafından sorulan diğer bilgiler doğru ve eksiksiz olarak belirtilmelidir.
Kullanıcı, sadece bir kişiye aittir; birden fazla kişi tarafından kullanılamaz. Müşteri, Hizmet’i kullanıcı kaydı oluşturulmamış kişilere kullandıramaz. Kullanıcı bilgilerinin gizliliğini korumak hem Kullanıcı’nın ve hem de Müşteri’nin sorumluluğundadır.
Kullanıcı, hiçbir şekilde Kanunlara aykırı şekilde, başkalarının haklarını ihlal edici şekilde Hizmet’i kullanamaz.
Kullanıcı, Karzoun Gizlilik Politikasını kabul ederek Hizmeti kullanır ve Gizlilik kurallarına uygun hareket etmekle yükümlüdür.
gerektiğinde işbu Hizmet Koşullarını her zaman ve önceden haber vermeden değiştirebilir. Güncel Hizmet Koşulları web sitesinde yayınlanır.
Hizmet Koşulları  ile ilgili sorular, Karzoun Müşteri Memnuniyet Merkezi’ne ([email protected])  e-posta ile gönderilmelidir.
Hizmet Koşullarına uyulmaması halinde Karzoun Hizmet kullanımının sona erdirilmesine veya hesabın kapatılmasına karar verebilir.
Hizmet “olduğu gibi” ve “mevcut olduğu sürece” esasına göre verilmektedir.
Hizmeti hacklemek ve değiştirmek yasaktır.
Bir başka web sitesini, uygulama veya yazılımı, Hizmet ile ilişkili veya bütünleşik göstermek yasaktır.
Karzoun’un yazılı izni olmadan, Hizmetin herhangi bir bölümünü, Hizmet kullanımını veya erişimini, çoğaltmak, kopyalamak, satmak veya istismar etmek yasaktır.
Müşteri, Hizmet ile yürüttüğü iletişim, operasyon ve kendisine ait tüm içeriğin çeşitli ağlar üzerinde şifresiz taşınabileceğini, söz konusu ağ ve servislere bağlanmak için gerekli teknik şartlara uyacağını kabul eder.

Teknik Destek
Tüm destek hizmetleri Karzoun Müşteri Memnuniyet Merkezi tarafından yürütülmektedir.
Teknik destek talepleri, Karzoun Müşteri Memnuniyet Merkezi’ne ([email protected]) e-posta ile gönderilmelidir.
Talepler, önceliklere göre numaralandırılır, kaydedilir ve türleri ile çözüm sürecine yönlendirilir.
Ücretsiz deneme hesabı 5 adet teknik destek biletiyle sınırlıdır.
Gerçek veya tüzel kişiler birden fazla Ücretsiz Deneme hesabına sahip olamaz.

Telif Hakkı ve İçerik Mülkiyeti
Kullanıcı’nın Hizmet üzerinde yayınladığı tüm içerik hiçbir şekilde başkalarının telif ve sair fikri haklarını ihlal etmemelidir.
karzoun, Kullanıcı’nın Hizmete sunduğu materyal üzerinde hiçbir fikri hak iddia etmez. Kullanıcı profili, bilgiler ve yüklenen tüm materyal üzerindeki haklar Müşteri’ye aittir.
karzoun’un, karzoun sayfalarının, karzoun tasarımlarının, karzoun veri tabanı yapısının ve karzoun ile birlikte gelen dokümanların, internetten erişilen eğitim dokümanlarının, videoların ve karzoun ile ilgili her türlü basılı veya elektronik, bilgi, belge, karzoun’e ilişkin formüller, modeller, derlemeler, yazılımlar, programlar, cihazlar, yöntemler, teknikler ve süreçler, veriler, süreç tarifleri, teknik know-how’a ilişkin açıklamalar ve karzoun tarafından geliştirilmiş ve geliştirilmiş olan yazılım üzerindeki fikri ve sınai haklar karzoun’e aittir. Söz konusu yazılım, bilgi ve belgelere ilişkin her tür içerik, karzoun’in önceden yazılı izni alınmaksızın üçüncü şahıslara açıklanamaz, çoğaltılamaz ve kopya edilemez. karzoun işbu Sözleşme hükümleri kapsamında yalnızca Kurum’un kendi kullanımı için Kullanım Lisansı vermiştir.
Hizmet Kullanıcıları karzoun’in müşterisi olan, Kurum’un çalışanları, hizmet veya Ürün sağladığı süreçlerde görev alan kişiler olmak zorundadır. Kurum, karzoun’i, kendi firma grubundan olmayan, yetkisiz kurum Ürün ve hizmetlerine ilişkin süreçlerinde kullanamaz veya kullanmasına izin veremez.
Sözleşme’nin herhangi bir nedenle sona ermesinin ardından Kurum, Hizmet’i  kullanmaya derhal son vermeyi, karzoun tarafından kendisine verilmiş olan veya Kullanıcı tarafından web sitesinden indirilmiş olan her türlü dijital veya basılı belgeyi derhal imha etmeyi veya karzoun’e iade etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.